Hišni red

 1. Vstop v prostore Casino igralnega salona AS Radenci je dovoljen osebam, ki so dopolnile 18 let starosti.
 2. Gost mora ob vstopu v igralni salon pokazati veljaven osebni dokument.
 3. Vstopnica, ki jo gost dobi ob vstopu ni prenosljiva, na njej so navedeni osebni podatki.
 4. Vstopnica je veljavna za tekoči dan in velja za večkratni vstop v prostore Igralnega salona – ob vsakem ponovnem vstopu tekočega dne mora gost ponovno pokazati vstopnico.
 5. Gost mora hraniti vstopnico ves čas obiska v igralnem salonu in jo mora na zahtevo uslužbencev pokazati.
 6. Gost se mora podrediti navodilom uslužbencev in na njihovo zahtevo pokazati osebni dokument.
 7. Vodstvo družbe ima možnost, da gostu omeji, oziroma prepove vstop v Casino igralni salon AS Radenci in to brez obrazložitve vzroka.
 8. Morebitne spore in nejasnosti v Casino igralnem salonu AS Radenci rešuje interni nadzornik, njegove odločitve so dokončne in na njih ni možnosti pritožbe.
 9. V prostore Casino igralnega salona AS Radenci ni dovoljen vnos orožja, večjih torb, potovalk in snemalnih naprav.
 10. Uporaba mobilnih telefonov v Casino igralnem salonu AS Radenci ni dovoljena.
 11. Vinjenim osebam vstop v Casino igralni Salon AS Radenci ni dovoljen.
 12. Valuta v kateri posluje Casino igralni salon AS Radenci je EURO.
 13. Vodstvo družbe ne odobrava nobenih posojil igralcem.
 14. Obiskovalci so se dolžni ob vstopu v Casino Igralni salon AS Radenci seznaniti s pravili iger in obiskov.